เขียนเมื่อ 1 มี.ค. 55 14:55:49
ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการ วรรณกรรมอิเล็กทรอนิคส์
กลุ่มบุคคลทั่วไป
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อม โล่ ได้แก่เรื่อง " การ์ตูนนอกกรอบ " คุณ ศุภชัย จิรคุปต์
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม โล่ ได้แก่เรื่อง " เด็กหญิงปลาไหล " คุณ วิสาขปุนมีวัน ชินปัญจญาณรักษ์
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ ได้แก่เรื่อง " แกว้บ " คุณ ชัยกร หาญไฟฟ้า
รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัลละ 2,500 บาท พร้อมใบประกาศ ได้แก่
1. เรื่อง " กว้าง ชีวิต แคบ" คุณ วีรภัทร สุธีรางกูร
2. เรื่อง " อาสาสมัครฤดูน้ำหลาก " วิลา วิลา (ผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์เนื่องจากไม่ติดต่อกลับเพื่อรับรางวัล)
3. เรื่อง " สิทธิบนพื้นที่ยี่สิบเซ็น " คุณ วันทนา แก้วกล้า
4. เรื่อง " จักรวาลในหัวใจ " คุณ ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
5. เรื่อง " วรรณกรรม โลกกว้าง บนทางแคบ " คุณ สรนันท์ ธนากรรุ่งเรือง
รางวัล Top Download & Vote รางวัล IPAD 1 เครื่อง
ได้แก่ เรื่อง " ชาติ....หมา" คุณ คุณ สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์


กลุ่มระดับไม่เกินอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อม โล่ ได้แก่เรื่อง " มองอย่างกว้างแคบ " คุณ อยุทธ วงษ์สุกรรม
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม โล่ ได้แก่เรื่อง " ฟ้ากว้างเหนือทางแคบ " คุณ รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม โล่ ได้แก่เรื่อง " หมาบูสู่โลกกว้าง " คุณ ชนาทร สุภาพ
รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัลละ 2,500 บาท พร้อมใบประกาศ ได้แก่
1. เรื่อง " once upon a time กาลครั้งหนึ่งในนิทาน " คุณ บุษบา ฉันทศิริรัตน์
2. เรื่อง " กว้าง แคบ " คุณ ประทีป ธีระวุฒิศาสตร์
3. เรื่อง " คิดถึงเมื่อวาน " คุณ คฑาวุธ ดวงอินทร์
4. เรื่อง " บ้านจะกว้างถ้าใจไม่แคบ " คุณ ญาณิศา วุฒิ
5. เรื่อง " The Lost Soul " คุณ สุชานาถ บูรณสันติกูล

ข่าวสารอื่นๆ

29 ก.ค. 65
12 ก.ค. 60
15 มี.ค. 60
16 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
4 ส.ค. 57
26 มี.ค. 57
3 ก.พ. 57
2 ม.ค. 57
12 ธ.ค. 56
4 ธ.ค. 56
30 พ.ย. 56
28 พ.ย. 56
11 เม.ย. 56
4 ม.ค. 56
15 พ.ย. 55
30 ต.ค. 55
1 มี.ค. 55
20 ก.พ. 55
19 ก.พ. 55