อย่างที่ทราบกันว่าโดเมนเนมที่มีลักษณะ "ชื่อไทย.com" นั้น อันที่จริงจะมีรูปแบบมาตรฐานเป็น "xn--_______.com" ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เรียกว่า IDN (Internationalized Domain Name) ซึ่งบ้างครั้งจะจดจำได้ยาก เราจิงพัฒนาระบบแปลงโดเมนเนมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าใช้งาน โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้ ซึ่งสามารถแปลงได้ทั้งจาก ชื่อไทย.com ไปเป็น IDN และแปลงจาก IDN กลับไปเป็นชื่อไทย ตามแต่ที่ลูกค้ากรอกข้อมูล

กรอกชื่อโดเมน


ผลลัพธ์การแปลงโดเมน