เมื่อลูกค้าได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่า โดเมนเนมกำลังหมดอายุ ก็สามารถเข้ามาดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมได้ทันที โดยจะต้องจัดการก่อนจะถึงวันหมดอายุจริงของโดเมนเนมนั้นๆ

เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการถ่ายโอนโดเมนเนมมาต่ออายุที่ระบบของเรา ก็สามารถทำได้ โดยจะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 7 วัน และอีเมล Admin Contact ของโดเมนเนมนั้นๆ เป็นอีเมลที่มีความสำคัญ เนื่องจากจะต้องใช้ยืนยันการถ่ายโอนผู้ให้บริการต่ออายุโดเมนเนม

ในกรณีที่ไม่สามารถถ่ายโอนโดเมนเนมได้สำเร็จ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม อย่างเช่น อีเมล Admin Contact ไม่สามารถใช้งานได้ หรือการถ่ายโอนทำหลังจากโดเมนเนมหมดอายุไปแล้ว ทางเรายินดีชำระเงินค่าต่ออายุโดเมนเนมคืนให้แก่ลูกค้า

*คุณสามารถตรวจสอบค่าต่ออายุโดเมนเนมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

เข้าสู่ระบบเพื่อต่ออายุโดเมน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุโดเมนเนม สามารถกรอกชื่อโดเมนเนมและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ถ่ายโอนโดเมน

กรอกชื่อโดเมนเนม ที่ต้องการย้ายมาใช้งาน กับระบบของเรา ชื่อละ 1 บรรทัด

*การถ่ายโอนโดเมนเนมมาที่ระบบของเราไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะต้องต่ออายุโดเมนเนมอย่างน้อย 1 ปี โปรดเลือกระยะเวลาที่ต้องการต่ออายุโดเมน