เขียนเมื่อ 5 เม.ย. 2564   |   โดย support   |   มีคนอ่านแล้ว 49551 คน
ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่านเข้าเครื่อง ubuntu ด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ คุณจำเป็นต้อง reboot เครื่องใหม่ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ GNU GRUB ซึ่งเป็นหน้าจอเริ่มต้นการทำงานของลีนุกซ์โดยทั่วไป
โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. reboot เครื่องแล้วกด SHIFT เพื่อให้เครื่องเข้าสู่หน้าจอ GNU GRUB ดังภาพที่ 1

  Ubuntu Grub Menu
  ภาพที่ 1 หน้าจอ GNU GRUB

 2. กด e เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข จะปรากฎหน้าจอดังภาพที่ 2

  Grub Boot Parameters
  ภาพที่ 2 โหมดแก้ไข GNU GRUB

 3. เลื่อนตำแหน่งพอยเตอร์ ไปยังบริเวณที่มีข้อความ linux /boot/vmlinuz* หรือ linux /vmlinuz* ดังภาพที่ 3

  Find Grub Boot Parameter
  ภาพที่ 3 บรรทัดที่ต้องแก้ไขคือ linux /boo/vmlinuz*

 4. แก้ไขข้อความบริเวณท้ายบรรทัด ตั้งแต่ ro เป็นต้นไป (read only) โดยแก้ไขเป็น rw init=/bin/bash ดังภาพที่ 5 (read write) 
  จากนั้นกด ctrl + x หรือ F10 เพื่อบูทเครื่อง

  Locate Grub Boot Parameter
  ภาพที่ 4 ข้อความที่ต้องแก้ไข ตั้งแต่คำว่า ro เป็นต้นไป

  Enable Root Filesystem
  ภาพที่ 5 แก้เป็น rw init=/bin/bash


 5. เครื่องจะบูทขึ้น root prompt เพื่อให้พิมพ์คำสั่ง สามารถพิมพ์คำสั่ง passwd (แก้ไขรหัสผ่าน) แล้วกรอกรหัสผ่านใหม่ ได้เลยดังภาพที่ 6 

  Reset Root Password in Ubuntu
  ภาพที่ 6 พิมพ์คำสั่ง passwd แล้วกรอกรหัสผ่านใหม่ได้เลย

 6. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อย จะขึ้นข้อความ password updated successfully.  พิมพ์คำสั่ง exec /sbin/init เพื่อบูทเครื่องใหม่ รหัสผ่านใหม่ก็จะใช้งานได้แล้ว

credit: https://www.tecmint.com/reset-forgotten-root-password-in-ubuntu/

บทความแนะนำ

วิธีกดยืนยัน สถานะโดเมนเนม
วิธีกดยืนยัน สถานะโดเมนเนม
v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default
การติดตั้ง Let
การติดตั้ง Let's Encrypt SSL Certifiicate บนเซิร์ฟเวอร์ windows Server
การติดตั้ง SSL Certificate ของ Let's Encrypt บนเครื่อง Windows Server สามารถทำได้หลายแบบ ใน