โดเมนเนมของประเทศไทย เป็นชื่อโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .th ซึ่งองค์กร THNIC ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้ดูแล สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการบ่งบอกความเป็นไทยด้วยการใช้นามสกุล .th

เนื่องจากบริษัทของเราได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางจากจาก THNIC ให้เป็นตัวแทนในการรับจดทะเบียนโดเมนเนมลักษณะนี้ ดังนั้นการจดทะเบียนโดเมนเนมกับเรา มีความปลอดภัย และคุณจะเป็นเจ้าของโดเมนเนม 100% กล่าวคือ คุณจะได้รับ Username/Password ในการ Login เข้าสู่ระบบจัดการโดเมนเนม และสามารถเปลี่ยนย้ายโฮสติ้ง หรือเปลี่ยนย้ายไปต่ออายุกับที่อื่นก็ได้หากต้องการ ขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนเนมมีง่ายๆ 2 ขั้นตอนดังนี้

คุณสามารถตรวจสอบชื่อโดเมนเนมที่คุณต้องการว่ามีสถานะว่างหรือไม่ ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย

www.

ตารางเปรียบเทียบราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนมประเทศไทย .th

บริษัทของเราสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมประเทศไทยได้ทั้งหมด 5 แบบ ซึ่งแต่ละแบบนั้นมีราคาค่าบริการ ดังนั้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าบริการโดเมนเนมได้จากตารางด้านล่างนี้

ชื่อนามสกุล 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
.ac.th800.001,600.002,400.003,200.004,000.00
.co.th800.001,600.002,400.003,200.004,000.00
.go.th800.001,600.002,400.003,200.004,000.00
.in.th800.001,600.002,400.003,200.004,000.00
.or.th800.001,600.002,400.003,200.004,000.00