ปัจจุบัน การให้บริการคลาวด์มีหลายแบบ ทั้งการให้บริการแบบใช้งานประมวลผลเป็นหลัก หรือให้บริการพื้นที่จำนวนมาก แต่เนื่องจากบริษัทของเรา เป็นผู้นำการให้บริการโฮสติ้ง เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นหลัก การให้บริการคลาวด์ของเรา จึงเป็นการให้บริการคลาวด์ในลักษณะ เซิร์ฟเวอร์เสมือน (VM) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลาวด์ VM ซึ่งเกิดจากการรวมเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงหลายตัวเข้าด้วยกัน

Cloud VM from Multiple Server
บริการคลาวด์ของเรา จะเป็นการให้บริการคลาวด์ในลักษณะ เซิร์ฟเวอร์เสมือน (VM: Virtual Machine หรือบางครั้งก็เรียกว่า VPS: Virtual Private Server) ซึ่งเกิดจากการรวมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงจำนวนมาก เข้าด้วยการ เพื่อผนึกกำลังเป็น เซิร์ฟเวอร์เสมือน ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่มีขนาดใหญ่เล็กได้ ตามที่ลูกค้าต้องการ

จุดเด่นเรื่อง ปรับเพิ่มลดขนาดได้ (Scalable) และเสถียรภาพ (Reliable)

Cloud with Scalable and Reliable
การให้บริการ คลาวด์ VM มีจุดเด่นในแง่ของการปรับเพิ่มลด หน่วยประมวลผล (CPU), หน่วยความจำ (RAM) และพื้นที่ใช้งานได้ทันที ตามต้องการ ยกตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์ของลูกค้ามีงาน Event ใหญ่ในช่วง 1 เดือนข้างหน้า ลูกค้า อาจจะมีการซื้อ CPU, RAM เพิ่มได้ทันทีเมื่อต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายหรือเปลี่ยนเครื่องเหมือนแต่ก่อน และการรวมพลังของเซิร์ฟวเอร์หลายๆ ตัว จะมีประโยชน์เสริมในแง่ประสิทธิภาพ เมื่อเซิร์ฟเวอร์บางตัวไม่ทำงาน ระบบส่วนใหญ่ ก็ยังคงทำงานได้

มีความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยมากขึ้น จัดการเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตนเอง

Hosting with Lastech Technology
การใช้บริการในลักษณะ VM ดีกว่าการใช้บริการแบบโฮสติ้ง เพราะทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนนั้น มีเว็บไซต์ลูกค้าเพียงผู้เดียว จึงทำให้มีความเป็นส่วนตัว และปลอดภัย จากสคริปต์หรือช่องโหว่ของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถรีโมท เข้าไปจัดการเครื่อง หรือตั้งค่าการทำงานต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการใช้งานเพิ่มเติม เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์มีประสิทธิภาพสูงสุด