เขียนเมื่อ 2 ก.พ. 2562   |   โดย support   |   มีคนอ่านแล้ว 18295 คน
การจัดการเซิร์ฟเวอร์ Windows ที่ง่ายและสะดวกที่สุด คือ การรีโมทเข้าเครื่องผ่าน Remote Desktop Protocol (RDP) ซึ่งตามปกติ
เซิร์ฟเวอร์ Windows จะตั้งเปิด port ไว้ที่หมายเลข 3389

การใช้ port ที่เป็นค่าเริ่มต้นนี้ ทำให้เซิร์ฟเวอร์มีโอกาสถูกโจมตีด้วยวิธีการสุ่ม password (Brute-force attack) และนำไปสู่การถูกเจาะระบบ

เราจึงอยากแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนค่า port นี้ ซึ่งวิธีการนั่นไม่ยุ่งยากเลยครับ

 1. สร้าง Rule Firewall สำหรับเปิดพอร์ตที่เราต้องเปลี่ยน

  เช่น หากเราต้องการเปลี่ยน port สำหรับรีโมทใหม่เป็นหมายเลข 18888 ให้สร้าง Rule ใหม่ผ่านการเปิดโปรแกรม

  Control Panel > System and Security > Administrative Tools > Windows Firewall with Advance Security

  จากนั้นคลิก Inboud Rule > New Rule กรอกหมายเลข port เป็น 18888 สร้างไปตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น


  ภาพที่ 1 สร้าง Firewall Rule ใหม่

  หรืออาจจะใช้วิธีการง่ายๆ ด้วยการเปิด Windows Powershell หรือ command prompt  แล้วรัน command ก็ได้เช่นกัน

  netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=allow protocol=TCP localport=18888 name="RDP new port 18888" enable=yes profile=Any

  ก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 2


  ภาพที่ 2 ผลลัพธ์การสร้าง Firewall Rule ใหม่

 2. แก้ Registry เพื่อเปลี่ยน port

  เปิด Windows Powershell หรือ command prompt แล้วพิมพ์คำว่า regedit
  เมื่อหน้าต่าง Registry Editor เปิดขึ้นมา ให้ไปยัง

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

  คลิกแก้ไขตรง PortNumber แล้วเลือก Decimal กรอกตัวเลขใหม่เป็น 18888


  ภาพที่ 3 แก้ไข Registry เพื่อเปลี่ยนหมายเลข Port

 3. รีบูทเซิร์ฟเวอร์ หรือรีสตาร์ดเซอร์วิสใหม่

  เพื่อให้ Remote Desktop Protocol ทำงานใน port ใหม่ที่เราตั้ง หากไม่ต้องการรีบูทเซิร์ฟเวอร์ใหม่ สามารถเปิดโปรแกรม PowerShell หรือ command prompt แล้วพิมพ์คำสั่ง

  net stop TermService /y
  net start TermService /y

  *เวลารัน command ให้แน่ใจว่า copy command ติด enter ในบรรทัดสุดท้ายไปด้วย

  แค่นี้ เซิร์ฟเวอร์ก็จะเปลี่ยน Port สำหรับรีโมทเป็น 18888 เรียบร้อยแล้ว


บทความแนะนำ

วิธีกดยืนยัน สถานะโดเมนเนม
วิธีกดยืนยัน สถานะโดเมนเนม
v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default
การติดตั้ง Let
การติดตั้ง Let's Encrypt SSL Certifiicate บนเซิร์ฟเวอร์ windows Server
การติดตั้ง SSL Certificate ของ Let's Encrypt บนเครื่อง Windows Server สามารถทำได้หลายแบบ ใน