เขียนเมื่อ 2 ก.พ. 2562   |   โดย support   |   มีคนอ่านแล้ว 56045 คน
การจัดการเซิร์ฟเวอร์ Windows ที่ง่ายและสะดวกที่สุด คือ การรีโมทเข้าเครื่องผ่าน Remote Desktop Protocol (RDP) ซึ่งตามปกติ
เซิร์ฟเวอร์ Windows จะตั้งเปิด port ไว้ที่หมายเลข 3389

การใช้ port ที่เป็นค่าเริ่มต้นนี้ ทำให้เซิร์ฟเวอร์มีโอกาสถูกโจมตีด้วยวิธีการสุ่ม password (Brute-force attack) และนำไปสู่การถูกเจาะระบบ

เราจึงอยากแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนค่า port นี้ ซึ่งวิธีการนั่นไม่ยุ่งยากเลยครับ

 1. สร้าง Rule Firewall สำหรับเปิดพอร์ตที่เราต้องเปลี่ยน

  เช่น หากเราต้องการเปลี่ยน port สำหรับรีโมทใหม่เป็นหมายเลข 18888 ให้สร้าง Rule ใหม่ผ่านการเปิดโปรแกรม

  Control Panel > System and Security > Administrative Tools > Windows Firewall with Advance Security

  จากนั้นคลิก Inboud Rule > New Rule กรอกหมายเลข port เป็น 18888 สร้างไปตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น


  ภาพที่ 1 สร้าง Firewall Rule ใหม่

  หรืออาจจะใช้วิธีการง่ายๆ ด้วยการเปิด Windows Powershell หรือ command prompt  แล้วรัน command ก็ได้เช่นกัน

  netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=allow protocol=TCP localport=18888 name="RDP new port 18888" enable=yes profile=Any

  ก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 2


  ภาพที่ 2 ผลลัพธ์การสร้าง Firewall Rule ใหม่

 2. แก้ Registry เพื่อเปลี่ยน port

  เปิด Windows Powershell หรือ command prompt แล้วพิมพ์คำว่า regedit
  เมื่อหน้าต่าง Registry Editor เปิดขึ้นมา ให้ไปยัง

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

  คลิกแก้ไขตรง PortNumber แล้วเลือก Decimal กรอกตัวเลขใหม่เป็น 18888


  ภาพที่ 3 แก้ไข Registry เพื่อเปลี่ยนหมายเลข Port

 3. รีบูทเซิร์ฟเวอร์ หรือรีสตาร์ดเซอร์วิสใหม่

  เพื่อให้ Remote Desktop Protocol ทำงานใน port ใหม่ที่เราตั้ง หากไม่ต้องการรีบูทเซิร์ฟเวอร์ใหม่ สามารถเปิดโปรแกรม PowerShell หรือ command prompt แล้วพิมพ์คำสั่ง

  net stop TermService /y
  net start TermService /y

  *เวลารัน command ให้แน่ใจว่า copy command ติด enter ในบรรทัดสุดท้ายไปด้วย

  แค่นี้ เซิร์ฟเวอร์ก็จะเปลี่ยน Port สำหรับรีโมทเป็น 18888 เรียบร้อยแล้ว


บทความแนะนำ

วิธีการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset root password) เครื่องลีนุกซ์ ubuntu ในกรณีลืมรหัสผ่าน เข้าเครื่องไม่ได้
วิธีการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset root password) เครื่องลีนุกซ์ ubuntu ในกรณีลืมรหัสผ่าน เข้าเครื่องไม่ได้
ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่านเข้าเครื่อง ubuntu ด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ คุณจำเป็นต้อง reboot เครื่
วิธีกดยืนยัน สถานะโดเมนเนม
วิธีกดยืนยัน สถานะโดเมนเนม
v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default